siemian

29 tekstów – auto­rem jest siemian.

Te siedem dni spędzo­nych z Tobą były piękne jak le­gen­da o stworze­niu świata... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2011, 17:22

Świat jest piękny, pot­ra­fię się nim cie­szyć na trzeźwo ale cza­sami pot­rze­ba mi cze­goś więcej... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2011, 01:23

* * *

Użyt­kownik o nu­merze ip 83.5.195.77
Sko­men­to­wał Two­je zdjęcie 31 lutego
O 23:63 i na­pisał że od­czu­wa wielką ochotę
Której nie są w sta­nie po­mieścić serwery
Na wys­pie Taj­wan jed­na­kowoż przeciążone
Połącze­nie nie poz­wa­la mu na nic więcej
Niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2011, 23:06

Nie mogę się ożenić, kocham zbyt wiele kobiet... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2011, 14:55

* * *

Całował będę Cię na czer­wo­nym świetle
Przy stojących w kor­ku samochodach
Niebies­kich For­dach i czer­wo­nych Mercedesach
Po­całuję Cię w par­ku przy fontannie
Która w niebo trys­ka pianą moich na­gich uczuć
Bar­wiąc o zachodzie obłok różowym wstydem
Całował będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 marca 2011, 23:37

* * *

Prag­nienie samotności...
Jes­teś dla mnie la­biryn­tem, z które­go nie chcę wychodzić
pragnę się w nim zgu­bić, raz jeszcze i wie­cznie brodzić
jak w leśnej sadzaw­ce ko­nar drze­wa tkwić
nic już nie mówić nie czuć i nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 marca 2011, 22:33

* * *

Usiądź przed lus­trem szklanych
Oczu zas­pa­nych bar­wnym snem powiek
Niech Cię zno­wu zo­baczę odbitą
W tętniących cza­rem źródłach źrenic
Ty wspa­niała Ty piękna nu­to boskiej
Na­gości kąpa­na w to­ni dźwięków
As­fo­delo­wych łąk sreb­rnej ciszy
Wrzas­kiem żyj we mnie głośno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 marca 2011, 13:24

Bariery

Użyt­kownik o nu­merze ip 83.5.195.77
Sko­men­to­wał Two­je zdjęcie 31 lutego
O 23:63 i na­pisał że od­czu­wa wielką ochotę
Której nie są w sta­nie po­mieścić serwery
Na wys­pie Taj­wan jed­na­kowoż przeciążone
Połącze­nie nie poz­wa­la mu na nic więcej
Niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 marca 2011, 14:47

Nie wiem dlacze­go ale do­piero po chwi­li dos­trze­gam, że jes­teś ko­bietą. Sa­ma dob­rze wiesz, że to nie pier­wsza wios­na w moim życiu, a jed­nak coś spra­wia, że stojąc koło ciebie czuję się ja­koś inaczej... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2010, 18:42

Dlacze­go na Wa­welu, choćby na­wet dla­tego, że z bra­tem bliźniakiem uk­radł kiedyś Księżyc... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 kwietnia 2010, 23:28
siemian

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność